1. 分享到:
浙江專升本,專業招生計劃,2022、2021、2020、2019多年招生大學、專業、招生人數、??茖I可要求、就讀校區、學費參考和報考英語要求,杭州點對點教育助力浙江考生快速選擇專升本專業。
<big id="a9fjv"></big><cite id="a9fjv"><s id="a9fjv"><big id="a9fjv"></big></s></cite><big id="a9fjv"><s id="a9fjv"><s id="a9fjv"></s></s></big>
<s id="a9fjv"></s>
<big id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></big>
<cite id="a9fjv"></cite>
<pre id="a9fjv"></pre><s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></s>
<s id="a9fjv"></s>
<cite id="a9fjv"></cite>
<s id="a9fjv"></s>
<cite id="a9fjv"></cite>
<s id="a9fjv"></s>
<s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"><xmp id="a9fjv">
<cite id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></cite>
<cite id="a9fjv"></cite>
<cite id="a9fjv"></cite><xmp id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre><s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></s><pre id="a9fjv"><pre id="a9fjv"><cite id="a9fjv"></cite></pre></pre>
<pre id="a9fjv"></pre>
<cite id="a9fjv"><xmp id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre>
<s id="a9fjv"><big id="a9fjv"></big></s><cite id="a9fjv"><xmp id="a9fjv"><cite id="a9fjv"></cite>
<xmp id="a9fjv">
<xmp id="a9fjv">
<s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"><big id="a9fjv"></big></pre></s>
                                                     
 
點兌點首頁     戰略合作     人才招聘     學歷介紹     公司介紹     分校介紹     公司榮譽     基地介紹     基地宿舍
擇 校     升本填報學校     升本填報專業     升本招生學校     本科專業信息     升本分數     升本計劃     升本對比
資 訊     院校介紹     專業介紹     招生計劃     征求計劃     分數線     錄取信息
定 制     智慧私人定制     服務報告     統計報告
學 員      2023英雄榜      錄取學員      頂呱呱學員      高數滿分      語文高分      英語高分      經驗分享      名校學員      文科學員      理科學員
輔 導     總裁夢想班     定向班     超學班     飛躍班     密訓班     無憂班     標準班     單科超學班     單科無憂班     單科標準班     1對N定制班
集 訓     270天集訓營     210天集訓營     180天集訓營     150天集訓營     120天集訓營     90天集訓營刺     45天集訓營     黃金暑假強化集訓營
超 學     總裁夢想班     定向班     筑夢班     超越班     起航班     基礎班     1對N定制班
直 播     彩虹導學班     彩虹數英全程班     彩虹語英全程班     彩虹全程班(語文)     彩虹全程班(數學)     彩虹全程班(英語)
資 料     考試大綱     歷年真題     考試考點     考試加試
 
專升本首頁 升本填報學校 升本填報專業 升本招生學校 本科專業信息 升本分數 升本計劃 升本對比

浙江專升本考試2021年考試真題_大學語文

點對點教育--2021-09-04

浙江省2021年選拔優秀高職高專畢業生進入本科學習統一考試

大學語文

考試說明:

1. 考試時間為150 分鐘。

2. 滿分為150 分。

3. 在答題前 ,考生務必將自己的姓名、VIP編號、班型、考試科目用鉛筆涂寫在答題卷上。

 

選擇題部分

注意事項:

1.答題前,考生務必將自己的姓名,準考證號用黑色的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規定的位置上。

2.每小題選出答案后,用 2B 鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。不能答在試題卷上。

一.選擇題:本大題共 20空格, 每小空格1 分, 共 20 分。在每小題給出的四個選項中, 只有一項是符合題目要求的

1.成語“緣木求魚”出自下列選項中的                                       

 A. 《季氏將伐顓臾》         B.《鄭伯克段于鄢》

 C.《前赤壁賦》              D.《齊桓晉文之事》

 

 

2.下列句子中加點詞解釋不正確的是                                      

A.是以君子遠庖廚也         遠:遠離

B.卻賓客以業諸侯          卻:拒絕

C.將襲鄭,夫人將啟      : 啟發

D.搖其本以觀其疏密        搖:搖動

3.下列古代的歷史名言中,不出自于先秦時期作品的是                      

A.防民之口,甚于防川       B.金玉其外,敗絮其中

C.生于憂患,死于安樂       D.得道多助,失道寡助

4.下列詩句中,不屬于陶淵明作品中的句子是                               

A.此中有真意,欲辯已忘言

B山氣日夕佳,飛鳥相與還

C.問君何能爾,心遠地自偏

D.歲華盡搖落,芳意竟何成

5.下列成語中,不屬于蘇軾《前赤壁賦》中的是                            

A.禍起蕭墻    B正襟危坐     C杯盤狼藉        D遺世獨立

6.下列句子中“之”字的用法與其他句子不同的是                           

A.不如早為之所         B.其翼若垂天之云

C.惠王用張儀之計       D.月出于東山之上

7.下列句子中不屬于宋詞是                                               

 A楚天千里清秋、水隨天去秋無際。

 B.人有悲歡離合,月有陰晴圓缺。

 C.三杯兩盞淡酒,怎敵他晚來風急?

D.春花秋月何時了?往事知多少。

8.下列成語的構造與其他三個不同的是                                      

 A.聲東擊西    B.抱殘守缺     C指桑罵槐    D風聲鶴唳

9.曹操《短歌行》 中“周公吐哺、天下歸心”、其中“周公”指的是            

A.周文王     B.周武王     C.周公旦     D.周公瑾

10.下列關于文學史的論述,不正確的一項是                                  

A.五言律詩《山居秋暝》是王維山水詩的代表作之一。

B.《左傳》又稱《春秋左氏傳》,是一部編年體歷史著作。

C.關漢卿的小令《天凈沙?秋思》被譽為“秋思之祖”。

D.陸游的《關山月》表現了作者對朝廷奉行的投降政策的不滿。

11.下列選項中,“初唐四杰”包括的詩人是                                    

A.王勃 楊炯 盧照鄰 駱賓王

B.陳子昂 王勃 盧照鄰 駱賓王

C. 王績 楊炯 盧照鄰 駱賓王

D.王勃 楊炯 盧思道 駱賓王

12.下列關于明清小說的論中,不正確的是                                      

A.吳敬梓的《儒林外史》是中國古代最成熟的諷刺小說

B.蒲松齡的《聊齋志異》是中國古代最優秀的短篇小說

C.吳承恩的《西游記》是具有鮮明的浪漫主義特征。

D.馮夢龍的“三言”包括《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》三部短篇小說

集。

 

13.下列古代文學家中,不屬于“唐宋散文人八大家”的是                      

 A.柳宗元     B.蘇轍     C.王安石    D. 歐陽詢

14.下列古代文學作品中,不屬于屈原辭賦作品的是                            

 A.《橘頌》     B《別賦》     C. 《天問》     D.《離騷》

15.以下關于艾青《我愛這土地》的論述,不正確是                            

A.這首詩的抒情方式包括間接抒情和直抒胸臆。

B.這首詩抒發了詩人強烈的愛國主義情感。

C.“鳥”是該詩著名的象征形象之一。

D. 這首詩選自詩集《向太陽》。

16.下列選項中,不屬于“世界三大短篇小說之王”的是                         

A.歐?亨利    B.契柯夫    C.托爾斯泰    D.莫泊桑

17.下列文學史常識的表述,不正確的是                                      

A.莎士比亞是英國文藝復興時期著名的戲劇文學大師。

B.戴望舒是中國20世紀30年代重要的現實主義詩人。

C.《雷雨》是中國現代劇作家曹禺的代表作。

D.中國現當代詩人艾青是浙江金華人

18.下列中國現代作家中,被稱為”民族魂”的是                               

A.茅盾     B.巴金    C.魯迅     D.郭沫若

19.下列選項中作家與作品對應錯誤的                                          

A.戴望舒--《死水》                  B.徐志摩--《再別康橋》

C. 歐?亨利--《最后的常青藤葉》     D.老舍--《月牙兒》

 

20.下列選項中,不屬于”通知”寫作要求的是                                 

 A.要講求實效,切忌濫發通知        B要把握內涵,切忌越俎代庖

 C.要明確無疑,切忌阻滯含混        D.要彰顯權威,切忌事必躬親

 

非選擇題部分

注意事項:

     用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上,不能答在試題卷上。

二.填空題:本大題共 20空格, 每小空格1 分, 共 20 分

21.臣聞地廣者粟多,____________,兵強則士勇。(李斯《諫逐客書》)

22.三顧頻煩天下計,____________。(杜甫《蜀相》)

23.三歲為婦,靡室勞矣。____________,靡有朝矣。(《詩經》-《氓》)

24.舉酒屬客,____________ ,歌窈窕之章。(蘇軾《前赤壁賦》)

25.我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,____________。(蘇軾《水調歌頭》(明月幾時有))

26.耕者忘其犁,鋤者忘其鋤,____________,但坐觀羅敷。(漢樂府《陌上?!罚?/span>

27.嗟爾幼志,有以異兮。____________,豈不可喜兮。(屈原《橘頌》)

28.假如____________,我也應該用嘶啞的喉嚨歌唱。(艾青《我愛這土地》)

29.聞一多作為中國現代新格律詩的代表性詩人,提出了建筑美、音樂美、______ 的“三美主義”主張。

30.法國作家_____的代表作是《包法利夫人》,他也是莫泊桑文學創作的啟蒙老師。

(二)語言知識

31.張岱《西湖七月半》中“轎夫叫船上人,怖以關門,燈籠火把如列星,一一簇擁而去?!边\用了_____修辭手法,

32.《莊子?秋水》中“吾非至于子之門則殆矣,吾嘗見笑于大方之家?!敝幸隇楹笫莱R姷某烧Z是______。

33.《戰國策 馮諼客孟嘗君》中“孟嘗君怪其疾也,衣冠而見之?!边@句話中“衣冠”的詞性是_____。

34.培根《論學問》中“史鑒使人明智;詩歌使人巧慧;數學使人精細;博物使人深沉;倫理之學使人莊重;邏輯與修辭使人善辯?!边@句話使用了_____的修辭手法

35.老舍的小說詼諧幽默,內容充滿地域文化色彩,是_____小說的源頭和開創者。

(三)根據提示,在橫線內填入適合實用文語體風格的詞語

36.富裕和中等收入國家的居民已得到_____為止交付的近4億劑疫苗中的約90%?!镜浆F在】

37.根據依法治國的原則,處理這些問題要嚴格_____法律規定?!疽勒?;遵循】

38.關于穩定金融秩序,堅決制止亂集資和確保完成今年國庫券發行任務問題,國務院及有關部門曾          ,并多次發出通知?!境烧Z:再三地命令告誡】

39.對此,________上級業務主管部門予以指導幫助,確定杭州市為全國大企業正版化推進工作代表地區,以保證該項目工程的順利進行?!菊\懇的邀請或請求】

40.最后,________“第三屆農業嘉年華博覽會” 圓滿成功,感謝謝大家!【預先祝愿】

三.閱讀分析題:共40

(一)古詩鑒賞

落花

元郝經

彩云紅雨暗長門,翡翠枝余萼綠痕。

桃李東風蝴蝶夢,關山明月杜鵑魂。

玉闌煙冷空千樹,金谷香銷漫一尊。

狼籍滿庭君莫掃,且留春色到黃昏。

注釋:①郝經:元代詩人,澤州陵川(今山西普城)人,元世祖時任翰林侍讀學士,曾出使南宋,被南宋賈似道羈留真州(今江蘇儀征)十六年,北還一年后病卒?!堵浠ā纷饔诹b留真州時期。;

②長門:漢官名,漢武的皇后陳阿嬌失寵失之后冷居于此。這里借指自已羈旅的?、鄱霹N:烏名,又名杜宇、子歸。初夏時晝夜啼叫其聲似“不如歸去”。

41.“桃李東風蝴蝶夢”中的“蝴蝶夢"化用的是什么典故? (2分)

 

42.請聯系詩人的特殊經歷鑒賞“狼藉滿庭君莫掃,且留春色到黃昏”這兩句。(4分)

 

(二)文言文賞析

書太行山語示陳山人

陳山人,嗜山水者也?;蛟唬荷饺朔悄苁日咭?。古之嗜山水者,煙嵐與居,鹿豕與游,衣女蘿而啖芝術。今山人之跡什九市塵其于名勝寓目而已非真能嗜者也。余曰:不然。善琴者不弦,善飲者不醉,善知山水者不巖棲而谷飲??鬃釉唬褐邩匪?。必溪澗而后知,是魚鱉皆哲士也。又曰:仁者樂山。必巒壑而后仁,是猿猱皆至德也。唯于胸中之浩浩,與其至氣之突兀,足與山水敵,故相遇則深相得??v終身不遇,而精神未嘗不往來也,是之謂真嗜也,若山人是已。

昔有書生攜一仆入太行山, 仆見道上碑字,誤讀日大形非形也。仆國爭久之,國日:“前途遇識者,請質之,負者罰一貫錢。行數里,見一學究授童子書,書生國進問,且告以故。學究日:“太形是。仆大叫笑,乞所負錢。書生不得已與之,然終不釋。既別去數十步,復返謂學究曰:“向為公解事者,何錯謬如是?”學究日:“寧可負使公失一貫錢, 教他俗子終身不識太行山。此語極有會。想山人讀至此,當捧腹一笑也。

注釋:①煙嵐:山林間蒸騰的霧氣。

市廛:市中的店鋪。

猿猱:泛指猿猴。

43.解釋下列語句中加點的字詞。(3 分)

(1)足與山水敵

(2)負者罰一貫錢

(3)向為公解事者

44.請用“/”給文中加粗的語句斷句。(2分)

今山人之跡什九市廛其于名勝寓目而已非真能嗜者也。

45.仔細閱讀第一一段,概括作者對“山人非能嗜者也”的理解。(4分)

 

(三)現代文閱讀

吳越山水人物

三十多年前,我第一次到太湖黿頭渚游覽,遠遠望著那包孕吳越四個摩崖大字,心中便有一種感會,但一時說不出道理,來,后米又去過幾次,每一登眺,便不勝天地悠悠之感。細細琢磨這幾個字,體會似乎深了一些。感到吳越,不只是吳山越水,而是包孕著遠自夫差、勾踐、西施、范蠡,以迄于今,以至于未來的千千萬萬生活在吳山越水之間的人。豈不聞唐人詩云:“人家盡枕河。人家二字多么有情趣呢?我們行走在吳越之間,也就是蘇杭一帶,隨便到哪一處城鎮的街巷橋頭, 望著那水波粼粼的小河,文人叫它做水巷”;因為兩面都是河房的窗戶,人家的后門,從窗戶上伸出晾竿,晾著小囡的尿布;從后門出來,順著石階走到水邊浣衣、洗菜的婦女旁....這種極,為平凡、但卻十分美麗的生活畫面,不正是年年月月、時時刻刻,包孕在吳越之中嗎?

鐘山川之靈秀,人離不開山水土地,山水土地也離不開人。至越從吳過,吳疆與越連,吳越從古至今,真可以說是山明水秀之鄉,人文薈萃之地了。據說明清兩代的田?全國百分之七十在江、浙兩省;而江浙兩省田賦的百分之七十又在蘇、松、常、鎮、太、杭、嘉、湖七府一州。明清以科舉取士,而取中的名額又以江浙為最多。狀元及第,是封建時代最大的榮譽,直到今天戲臺上還常演落難公子中狀元,后花園私訂終身的戲文。清代一共出過一百一十三名狀元,江蘇占了五十名,浙江占了二十名,大大超過全數之半;而蘇州一府就有二十三人,又遠遠超過全國任何省份。蘇州直到今天還有三元坊的地名,那就是乾隆四十六年狀元錢啟,字湘艙,四十四年鄉試解元” (舉人第一名);會試又是第一,叫會元";殿試又第一,所以叫連中三元。水好土肥,物產豐富,經濟雄厚,文化發達,這中間有一個重要的因素,就是人。過去、現在、未來的人。

前不見古人,后不見來者,念天地之悠悠,獨愴然而涕下。陳子昂雖是大詩人,但這樣的感慨未免太凄涼了,何必如此悲觀呢?“江山留勝跡,我輩復登臨。我們應該,也很自然地會念古人,思來者,看今人。在吳、越旅游,處處會及景生情,很自然地想起古代著名的人。出蘇州西門不遠,到了橫塘,看著那帆檣林立的大運河,又見那古代水路驛站的遺跡,啊!忽然想起來了,年年送客橫塘路,這不就是八百多年前退隱石湖的范成大常常送客的地方嗎?有機會到紹興去游覽,穿過那古老的深巷,來到沈園舊址,看著那些忘去歲時的老屋,不就自然想起那低吟著沈園柳老不飛綿的陸放翁了嗎? .

46.作者在文章中是如何理解“吳越”這個詞語的? (2分)

 

47.文章用清代的狀元多出自吳越,說明吳越之地人才輩出。哪個城市最多?乾隆年間“連中三元”的是何人? (2 分)

 

48.文章最后一段運用了哪些修辭手法?起到什么樣的藝術效果? (4 分)

 

(四)閱讀下面的材料,完成第 49 題。(3 分)

①數字人民幣是作為“數字貨幣和電子支付工具”的人民幣。

②數字人民幣的功能與紙幣并沒有本質區別,不過是將紙鈔從實物轉成數字形態。

③與虛擬數字貨幣不同,數字人民幣由中國人民銀行推出,是有國家信用背書的。

④數字人民幣有不計付利息、免綁銀行賬戶、雙離線支持等眾多優點。

下定義:數字人民幣是中國人民銀行推出的,具有國家信用背書的將紙鈔從實物轉為數字形態的,作為數字和電子支付工具的,具有不付利息、免綁銀行賬戶、雙離線支持的等眾多優點的人民幣。

(五)閱讀下面這些語句,完成第 50 題。(4 分)

1、由于學生論文存在多處錯誤,王芳同學受到指導老師的嚴厲批判。

2、經過多次討論,雙方消除分歧,達成了通識。

3、國務院已經回復了某某市籌建國家級非物質遺產博物館的請示。

4、新城區建設一定要加強創造性的規劃設計,老舊城區改革盡量不要破壞現有的美麗景觀。

 

50.找出每個語句的字詞錯誤或表達不當之處,并加以改正(每小題1分)

 

 

 

 

 

(六)閱讀下面的文字,完成第 51-53 小題。(10 分)

對于沙塵暴,我們還要科學認識

沙塵暴在世界各地是“春天來了”的信息傳遞者。非洲北部撒哈拉沙漠一般3月、4月刮起沙塵暴,有時吹到歐洲南部,天空呈磚紅色。從蒙古高原刮起的強風,(1       著沙塵,可刮到日本群島。在美國加利福尼亞州,春季有時也能見到從南方沙漠吹來的沙塵。

而中國古代歷史資料也記錄了沙塵暴發生的情景。據《漢書》記載,“(漢)成帝建始元年(公元前33年)四月辛丑夜,西北有如火光。壬寅晨,大風從西北起,云氣赤黃,四塞天下,終日夜下著地者黃土塵也……”又據《明史》記載,“隆慶二年(1568年)正月元旦,大風揚沙走石,白晝晦冥,自北畿抵江浙皆同”,當時的沙塵暴面積之廣,一直2        到江蘇、浙江。由此可見,沙塵暴古今中外都有發生。

專家們研究發現,沙塵暴雖會對身體健康造成危害,并影響交通運輸和部分企業運轉等,但也有一定的生態效益,比如沙塵暴中的細微顆粒在空氣中大規模飄蕩,可減輕汽車尾氣、工業廢氣過度積累造成的污染;沙塵可把酸雨沉降的二氧化硫和氮氧化物等酸性物質中和,緩沖土壤酸化過程;沙塵還適合作水汽的“凝結核”,促進雨滴降落,緩解春旱

研究表明,沙塵暴是由天氣過程和地面過程共同作用的產物。中國位于典型的東亞季風氣候區,冬春季節西北風盛行,其西北地區及一些毗鄰國家和地區分布著較多沙漠、沙地,沙塵暴的發生很難完全(3        。雖然人類控制天氣的能力比較有限,但包括中國在內的世界多國正攜起手來共同應對氣候變化,秉持人類命運共同體理念,以全球協約的方式減排溫室氣體。去年9月以來,中國對努力實現碳中和的莊嚴宣誓、鄭重承諾和謀劃布局,      (4          積極應對氣候變化、走綠色低碳發展道路的堅定決心,體現了構建人類命運共同體的責任擔當,是中國為應對氣候變化作出的新的努力和貢獻。

而對地面上的生態系統保護與修復,特別是沙漠綜合治理,中國取得的成就舉世矚目。

數十年來,中國實施退耕還林還草、三北防護林體系建設、京津風沙源治理等重點生態工程,開展沙化土地封禁保護區和國家沙漠公園建設等項目,簽署《聯合國防治荒漠化公約》、頒布實施《防沙治沙法》等。同時,一批龍頭企業、治沙模范積極參與,社會大眾踴躍行動,使綠色延展。

美國航天局衛星數據表明,全球從2000年到2017年新增的綠化面積中,約四分之一來自中國,貢獻比例居全球首位。距北京有400多公里的塞罕壩,通過人工種植形成超過100萬畝的人工林海,大大減輕沙塵對京津的侵擾。位于中國三北地區的內蒙古,正著力對山水林田湖草沙綜合治理,不斷筑牢中國北方重要生態屏障。

不久前消散的沙塵暴,恰好趕上一些地方空氣中PM2.5濃度超標,可謂霾沙交織,環境問題與生態問題疊加。這給我們再次敲響警鐘,保護修復生態環境任重而道遠,需綿綿用力、久久為功,一張藍圖繪到底,一代接著一代干,為實現人民對美好生活的向往而持續發力、永不止步。

 

51.請把下面的四個詞語不會文中原來的位置(4分)

1)攜帶   (2)延伸  (3)避免 (4) 彰顯

52.文中認為,沙塵暴除了給人類造成危害,還會產生哪些生態效益?(3分)

 

53.中國在沙漠綜合治理方面取得了哪些成就?(3分)

 

 

四. 寫作:70

(一)應用文寫作:20

54. 請根據以下材料寫一則函(請注意格式的規范性)

(1)XX大學文學院定于2021415日舉辦第18屆大學生學術節的頒獎活動

(2)本屆大學生學術節征文比賽獲獎學生共6人,請嘉賓頒獎。

(3)為使本屆學術節更加圓滿,提升本屆學術節的層次,擴大學院影響力,特邀請王丹教授擔任頒獎嘉賓。

(4)頒獎時間:415日上午9點,地點:XX大學紫金港校區邵逸夫樓10樓會議室。

(5)請王丹教授確定行程(航班或車次),并告知文學院。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)閱讀下面的材料,按照要求作文:50

55.閱讀下面這段文字根據要求寫篇作文(50分)  

陶淵明有句詩說:“鼎鼎百年內,持欲何成!你要在這短暫的生命之中,完成你自己,不是外的別人的贊美,不是外在的一些成就,是真正在你品格、情操各方面盡你的力量,完成你自己。無論做什么工作,要盡力去做,要完成你這個生命。  

因為這樣所以有些有才華、有意志的人,常常有“恐年歲之不吾與”之感??謶帜耆A消逝,正是希望完成自己。所以當你覺得光陰很短促,就要掌握、抓住這段光陰,好好地做一些事情。

(摘選自葉嘉瑩《唐宋詞十七講》) 

請根據上述材料,結合個人理解和感受,寫一篇600字以上的文章。角度自選,題目自擬;除詩歌外,題材不限;不得抄襲、套作。  

 

上一條:浙江專升本考試2020年考試真題_大學語文 下一條:浙江專升本考試2021年考試真題_英語
亚洲日本一区二区在线
<big id="a9fjv"></big><cite id="a9fjv"><s id="a9fjv"><big id="a9fjv"></big></s></cite><big id="a9fjv"><s id="a9fjv"><s id="a9fjv"></s></s></big>
<s id="a9fjv"></s>
<big id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></big>
<cite id="a9fjv"></cite>
<pre id="a9fjv"></pre><s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></s>
<s id="a9fjv"></s>
<cite id="a9fjv"></cite>
<s id="a9fjv"></s>
<cite id="a9fjv"></cite>
<s id="a9fjv"></s>
<s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"><xmp id="a9fjv">
<cite id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></cite>
<cite id="a9fjv"></cite>
<cite id="a9fjv"></cite><xmp id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre><s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre></s><pre id="a9fjv"><pre id="a9fjv"><cite id="a9fjv"></cite></pre></pre>
<pre id="a9fjv"></pre>
<cite id="a9fjv"><xmp id="a9fjv"><pre id="a9fjv"></pre>
<s id="a9fjv"><big id="a9fjv"></big></s><cite id="a9fjv"><xmp id="a9fjv"><cite id="a9fjv"></cite>
<xmp id="a9fjv">
<xmp id="a9fjv">
<s id="a9fjv"><pre id="a9fjv"><big id="a9fjv"></big></pre></s>